Ställningar Ställningstorn modell 300 Säkerhetspaket 6 m 300S

  • Säkerhetspaket 6 m 300S

Säkerhetspaket 6 m 300S

Art.nr.: S306S
Produktvikt: 32000 g
Enligt AFS 2013:4 måste ställningen kompletteras med detta säkerhetspaket för att få användas på en arbetsplats.
I säkerhetspaketet ingår:
2 st Sparklist gavel art.nr 501
2 st Sparklist långsida art.nr 504
6 st Skyddsräcke mellansektion, horisontalstag art.nr 202
2 st Lutande stege, för mellansektionerna art.nr 801