Ställningar Ställningstorn modell 300 Säkerhetspaket 8 m 300S

  • Säkerhetspaket 8 m 300S

Säkerhetspaket 8 m 300S

Art.nr.: S308S
Produktvikt: 43000 g
Enligt AFS 2013:4 måste ställningen kompletteras med detta säkerhetspaket för att få användas på en arbetsplats.
I säkerhetspaketet ingår:
2 st Sparklist gavel art.nr 501
2 st Sparklist långsida art.nr 504
9 st Skyddsräcke mellansektion, horisontalstag art.nr 202
3 st Lutande stege, för mellansektionerna art.nr 801