Ställningar Säkerhetspaket 4 m 400S

  • Säkerhetspaket 4 m 400S

Säkerhetspaket 4 m 400S

Art.nr.: S404S
Produktvikt: 26000 g
Enligt AFS 2013:4 måste ställningen kompletteras med detta säkerhetspaket för att få användas på en arbetsplats.
I säkerhetspaketet ingår:
2 st Sparklist gavel art.nr 501
2 st Sparklist långsida art.nr 504
3 st Skyddsräcke mellansektion, horisontalstag art.nr 202
1 st Lutande stege, för mellansektionerna art.nr 805
1 st Lutande stege med stöd, placeras längst ner art.nr 806