Ställningar Ställningstorn modell 400 Säkerhetspaket 6 m 400B

  • Säkerhetspaket 6 m 400B

Säkerhetspaket 6 m 400B

Art.nr.: S406B
Produktvikt: 59000 g
Enligt AFS 2013:4 måste ställningen kompletteras med detta säkerhetspaket för att få användas på en arbetsplats.
I säkerhetspaketet ingår:
2 st Sparklist gavel art.nr 502
2 st Sparklist långsida art.nr 504
4 st Skyddsräcke mellansektion, horisontalstag art.nr 202
2 st Plattform, extra på mellansektionerna art.nr 302
2 st Lutande stege, för mellansektionerna art.nr 805
1 st Lutande stege med stöd, placeras längst ner art.nr 806